Sokak Hayvanlarının Bakımı

Sokak hayvanı dediğimiz kedi ve köpekler, insanlar tarafından evcilleştirilmiş ve insanın olduğu her yere insanla birlikte gelmiştir. Maalesef insanlar, bu canlıları kendilerine mahkum kılmakla kalmayıp bir de bu hayvanları sokaklara terk etmiş, sonrasında ise sokaklarda dahi bu varlıklarına tahammül göstermez olmuştur. Kedi ve köpeklerin yaşam hakkını savunurken aslında doğayı da savunmuş olmayız. Zira bu hayvanlar doğadaki yaban hallerinden uzaktır. Doğaya ait olmayan kedi ve köpekler var olabilmek için doğadaki türlere ister istemez zarar vermektedir. Fakat elbette bu kedi köpekleri öldürün demek değildir (Üstelik doğaya en büyük zararı verenin kim olduğu tartışmasızken) Onları evcilleştiren ve insanlığa mahkum kılan insanlarsa, bunun bedelini ödemesi gereken de insanlar olmalıdır. En azından sokakta onlara azıcık merhamet gösterip onların bakım ve beslenmelerini üslenerek hatalarımızı az da olsa telafi edebilmek mümkündür.

Doğa ve Çevre

Türkiye’de son yıllarda giderek artan çevre bilinci, her gün yeni aktivistlerle büyüyerek devam ediyor.

Bu mücadelenin en önemli aktörleri ise büyükleri de bilinçlendirmeye, dönüştürmeye başlayan çocuklar ve gençler.

Seslerini sosyal medyada, alanlarda, ekranlarda göstermeye başlayan gençleri Ankara Doğayı ve Hayvanları Koruma Dergisi ekibi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. 

Sizlerin desteği ile elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Engelliler

Fiziksel veya zihinsel nedenlerle bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlı olan bireyler toplumun bir grubunu oluşturmaktadır. Türkiye’de bu bireyler ve/veya çevreleri toplumda doğrudan ya da dolaylı olarak çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Günümüzde eğitim, sağlık, adalet, sosyal güvenlik gibi alanlarda bu durum sıklıkla görülebilmektedir. Söz konusu bireyler sorunlarıyla ilgilenilmesini ve çözüme kavuşturulmasını istemektedirler. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi anılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar ile doğrudan ilişkilidir. Çalışmamız, bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlı olan bireylerin ortak bir terimle ifade edilmesi, engelli birey farkındalığının ortaya konulması ve bu bireyler açısından yeterliliğinin sorgulanmasına yöneliktir.

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP