2019 yılında kurulan Ankara doğayı ve hayvanları koruma dergisi, ekolojik bütünlük açısından kritik öneme sahip olan canlıların yanı sıra tüm türlerin yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri için gerektiğinde her türlü mama, barınak vb.. ihtiyaçlarını karşılamak için kendini bu işlere adamış insanları bir araya getiren hayatını aylık dergi vb. işlerden devam ettiren bir oluşum olmuştur. 

Doğa ananın sadece yeşilden ve ormandan ibaret olmadığının bilince olan ADHK ekibi için ekosisteme dâhil olan her tür çok önemlidir. Bu konuda verilen eğitimlere ve mücadelelere inanır. Canlılar ve kültürler için önem arz eden doğal alanların ve tarihi dokunun korunmasına, zarar görmüş yerlerin restorasyonuna ve çalışmaların geliştirilip genişletilmesine dair tüm bilimsel çalışmaları destekler.

ADHK, bu konudaki iyileştirmelerin yapılabilmesi adına devlet bütçesinden ayrılacak payın artması için çalışır ve bu paranın doğru yerlerde kullanıldığından emin olmak çaba sarf eder. Devlet kurumlarını bu konulardaki çalışmaları desteklemesi ve harcama yapması için de teşvik eder. Devletin yapabileceği çalışmalar için gönüllülerden ücret talep etmez, sivil toplum örgütünün denetim ve uyarı görevlerini yerine getirmeye çalışır.

ADHK, insanı bu gezegende diğer canlılarla beraber yaşayan bir tür olarak tanımlayarak, insanın diğer türlerden üstün olduğu gibi bir düşünceyi kabul etmez. İnsanların sahip olduğu tüm ahlaki ve hukuki haklardan hayvanların ve diğer canlıların da yararlanmasını olağan görür ve bunun bir hak değil gereklilik olduğunu düşünür.

İnsanların, diğer canlıların yaşam alanlarını işgal etmesine, gezegeni paylaştığı tüm türlere karşı uyguladığı zalimce davranışlarına kesinlikle karşı çıkar. Özellikle kentlerde birlikte yaşadığımız sahipsiz hayvanlara gerekirse aşılama yaparak insanlarla birlikte yaşamalarına, hayvanların sokaklarda sayıları tolerans limitleri dâhilince kalmak kaydıyla özgürce dolaşmalarına destek olur.

Hiçbir canlının deney konusu olamayacağını savunarak, hayvanların kürkleri için yetiştirilip öldürülmesine, petshoplarda satılmasına, avlanılmasına, ticaret konusu olmalarına, sportif avcılığa, eğlence amacıyla sirkler gibi hayvan gösterim merkezlerinin tümüne, hayvanat bahçelerine ve onların türlerinin yok olmasına neden olabilecek kıyımlara tabi tutulmalarına, esir alınmalarına ve esaret altında tutulmalarına, kötü muameleye uğramalarına kesinlikle karşı çıkar. Bunun için etkin yazışma yöntemleriyle beraber gerekli olan tüm hukuki yollara başvurur ve medya ile işbirliği yaparak bunların teşhir edilmesini ve haberin etkin bir şekilde birinci elden doğru olarak yansımasını sağlar.

Ankara Doğayı ve Hayvanları Koruma

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP